เรียงความวันศุกร์: ที่ดิน เครือญาติ และกรรมสิทธิ์ของ ‘Dreamings’

เรียงความวันศุกร์: ที่ดิน เครือญาติ และกรรมสิทธิ์ของ 'Dreamings'

เครือญาติของชาวอะบอริจินเป็นส่วนสำคัญของThe Dreamingเช่นเดียวกับผู้คนและดินแดนของพวกเขา (หรือ “ประเทศ” ตามที่รู้จักกันในภาษาอังกฤษของชาวอะบอริจิน) ตำแหน่งในระบบเครือญาติยังกำหนดสิทธิและหน้าที่ของตนเกี่ยวกับบุคคลอื่น ประเทศ และการแสดงออกทางศิลปะ กฎแห่งความฝัน (ไม่ใช่ “ตำนาน”) จึงใช้บังคับกับเครือญาติดั้งเดิมของชาวอะบอริจิน ความสัมพันธ์ของมันกับการครอบครองที่ดิน และความเป็นเจ้าของและภาระหน้าที่ “ความฝัน”

ความเป็นเจ้าของประเทศและความฝันที่สอดคล้องกันนั้นเป็นเรื่อง

ของมรดกเป็นส่วนใหญ่ ในบางกรณี เป็นไปได้ที่จะได้รับ Dreamings เพิ่มเติมผ่านการแลกเปลี่ยนหรือธุรกรรมอื่น ๆ ซึ่งเป็นวิธีการเพิ่มทุนทางวัฒนธรรม

สำหรับกลุ่มอะบอริจินอื่น ๆ ที่อาศัยอยู่ในสถานที่ส่วนใหญ่ห่างไกลจากใจกลางเมืองและชานเมือง เช่น กลุ่มชนที่พูดภาษา Yolngu Matha ของ Arnhem Land ทางตอนเหนือของออสเตรเลียและเกาะใกล้เคียง ก็เป็นเช่นนั้นเช่นกัน

ในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างความฝันกับศิลปะของชาวอะบอริจิน เนื้อหาในคัมภีร์ไบเบิลของคริสเตียนอาจมีความคล้ายคลึงกันอย่างจำกัด หนังสือที่รวมกันเป็นพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ได้จำกัดเนื้อหาของศิลปินคริสเตียนไว้นานแล้ว

เช่นเดียวกับ Dreamings แม้ว่าอาจจะน้อยกว่าในพระคัมภีร์เพราะสำหรับยุคก่อนมีการติดต่อทางวัฒนธรรมภายนอกหรืออิทธิพลเพียงเล็กน้อยต่อชาวอะบอริจินในออสเตรเลีย

ถึงกระนั้น เรื่องเล่าเกี่ยวกับความฝันและความฝันก็เข้าใจและตีความแตกต่างกันบ้างในบริบทยุคอาณานิคมร่วมสมัย “การเมืองแห่งการตีความ” มักขึ้นอยู่กับความไม่แน่นอนของเวลาและสถานที่ซึ่งผู้คนอาศัยอยู่ และผู้คนมักจะเข้าใจข้อความทางศาสนาหรือข้อความอื่น ๆ ผ่านปริซึมของยุคปัจจุบัน

สิ่งที่ขาดหายไปจากการเปรียบเทียบก่อนหน้านี้คือความสำคัญอย่างยิ่งยวดของความสัมพันธ์ทางเครือญาติของชาวอะบอริจินในการกำหนดสิทธิส่วนบุคคลหรือกลุ่มในการแสดงภาพหรือเรื่องเล่า สำหรับชาวอะบอริจิ้น การใช้สิทธิ์ในการวาดภาพหรือแสดงความฝันเฉพาะนั้นไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะละครความฝันที่มีอยู่ใน “ประเทศ” ใดก็ตาม แต่ยังอยู่ภายใต้สิทธิเครือญาติด้วย

แต่สิ่งที่ขบวนการศิลปะทางศาสนาที่ยิ่งใหญ่ทั้งสองนี้ – ศาสนาคริสต์

และ “The Dreamtime” หรือ “Dreaming” มีร่วมกันคือพื้นฐานการเล่าเรื่องของพวกเขา เรื่องเล่าเหล่านี้สามารถร้อง วาดในรูปแบบภาพย่อ หรือแสดงในรูปแบบวัสดุหรือที่ไม่ใช่วัสดุอื่น

ในทั้งสองกรณี การยึดมั่นในแกนหลักหรือหลักการพื้นฐาน ความจริง และหัวข้อเรื่องเป็นสิ่งที่ไม่เคร่งครัดและหากศิลปินหรือคนอื่นๆ เบี่ยงเบนไปจากองค์ประกอบหลักที่สังคมยอมรับได้ การโวยวาย (และบางครั้งการลงโทษทางกฎหมายตามด้วยการลงโทษ) ก็จะตามมา

ในบริบทของชาวคริสต์ เมื่อ Robyn Archer ดูแล Adelaide Festival of Arts ในปี 1998 คริสเตียนบางคน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของกลุ่มกรีกออร์โธดอกซ์ที่อนุรักษ์นิยมของแอดิเลด ได้ส่งเสียงคัดค้านโปสเตอร์ลายเซ็นของเทศกาลที่แสดงภาพวาดไบแซนไทน์ของพระแม่มารีถือหรือเล่น หีบเพลง.

ในบางกรณี ผู้ประท้วงแสดงความเป็นเจ้าของภาพดังกล่าวและเดินไปรอบๆ เมืองแอดิเลด ฉีกโปสเตอร์ กล่าวหาผู้อำนวยการเทศกาลและคนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูหมิ่นศาสนา ในที่สุด การพิมพ์ก็ถูกถอนออกไป

ในทำนองเดียวกัน ฉันได้เห็น Kathleen Petyarre ศิลปินชาว Anmatyerr ชาวตะวันออกผู้มีชื่อเสียงเป็นการส่วนตัว แทบจะลุกเป็นไฟด้วยความโกรธ ยืนอยู่ในประเทศของเธอ ฉีกผืนผ้าใบที่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ของศิลปินอายุน้อยกว่าเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย ในขณะที่ตำหนิหญิงสาวใน Anmatyerr คลาสสิก การพูดคนเดียวร้องทุกข์

เหตุการณ์นี้ทำให้พวกเราที่เหลือตกตะลึงและเงียบงันอย่างสิ้นเชิง เหตุผลของการปะทุที่ไม่คาดคิดนี้คล้ายคลึงกับตัวอย่างก่อนหน้านี้อย่างสมบูรณ์แบบ ท้ายที่สุดเป็นการกล่าวหาว่าดูหมิ่นอันเป็นผลมาจากการที่หญิงสาวผู้เคราะห์ร้ายเบี่ยงเบนไปจากกฎแห่งความฝัน

เครือญาติ Warlpiri และ Jukrrpa

เพื่อความชัดเจน บทความนี้จะเน้นเฉพาะระบบเครือญาติของ Warlpiri และความสัมพันธ์กับ Jukurrpa – แนวคิดของคำว่า Warlpiri ที่แปลโดยทั่วไปว่า “The Dreamtime” หรือ “Dreaming” โดยจะเน้นที่ปัจจัยเหล่านี้มีบทบาทอย่างไรในการผลิตงานศิลปะ

สิทธิและข้อผูกมัดของเครือญาติใช้กับกรรมสิทธิ์ที่ดินในขณะเดียวกันก็ควบคุมความสัมพันธ์ทางสังคม ทั้งหมดนี้ถือว่ามาจาก Jukrrpa

ลิขสิทธิ์ทางปัญญาหลั่งไหลมาจากการเป็นเจ้าของที่ดิน การให้สิทธิแก่กลุ่มหรือบุคคลบางกลุ่มในการเป็นตัวแทนของ Jukurrpa เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เฉพาะของ “ประเทศ” สิ่งนี้สามารถแสดงในรูปแบบวัตถุหรือที่ไม่ใช่วัตถุ ตัวอย่างเช่น ทัศนศิลป์ เรื่องเล่าปากเปล่า เพลง หรือการเต้นรำ

ข้อเท็จจริงที่ว่ามีเพียงคนบางกลุ่มเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้แสดงหัวข้อเฉพาะในผลงานทางศิลปะของพวกเขา ก็มีต้นกำเนิดใน Jukurrpa เช่นกัน ระบบนี้รับประกันความอยู่รอดของความรู้เฉพาะด้านของการดำรงอยู่ของมนุษย์ในทุกด้าน ตั้งแต่สัตววิทยา ดาราศาสตร์ ไปจนถึงศีลธรรม

ดังนั้น Jukurrpa จึงทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อผูกมัดและการแลกเปลี่ยนทางเครือญาติของผู้คน รวมถึงความสัมพันธ์ของพวกเขากับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ และสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ

Jukurrpa แจ้งการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมอย่างเต็มรูปแบบรวมถึงตำแหน่งเครือญาติเฉพาะของบุคคลที่กำหนดว่าใครได้รับอนุญาตให้แต่งงาน (หรือไม่) และไม่รวมผู้ที่จำเป็นต้องหลีกเลี่ยงเนื่องจากความสัมพันธ์ต้องห้าม

รูปแบบของบุคคลในการกล่าวถึงผู้อื่นยังถูกควบคุมโดยระบบเครือญาติด้วย โดยระบุผู้ที่อาจแบ่งปันเรื่องตลกและผู้ที่ติดต่อส่วนตัวในรูปแบบใดๆ ก็ตามที่จำกัด

ระบบเครือญาติ Warlpiri ตั้งอยู่บนความแตกต่างระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างมารดาและบิดา คำศัพท์เกี่ยวกับญาติยังแยกแยะเพศ อายุ ความอาวุโส และระดับรุ่น ระบบที่ซับซ้อนนี้ยังย่อออกเป็นแปดส่วนย่อย

ส่วนย่อยคือหมวดหมู่ที่ทารกทุกคนเกิดมา พวกเขายังเชื่อมโยงเด็กแต่ละคนกับ Jukurrpa ที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งจะเชื่อมโยงกับการเป็นเจ้าของที่ดิน

Credit : สล็อต